imaginem construïm comuniquem

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Versió: 21 de setembre de 2023

FAMIBA SL es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per FAMIBA SL implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. FAMIBA SL no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs. Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018) Responsable del tractament

FAMIBA SL
NIF: B67613471
Adreça: C/Enric Granados, 97 (08008) Barcelona
Correu electrònic: info@jugabarcelona.com